Burgerlijke Rechtsvordering

Terug
Inclusief Brussel I bis-Verordening
€ 380,50
Gebonden boek
Uitgegeven bij Uitgeverij Kluwer BV

isbn : 9789013147070

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

Deze uitgave is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze achtste druk bewijst wederom zijn meerwaarde door de reeds in werking getreden KEI-wetgeving via korte, heldere en gestructureerde commentaren toegankelijk te maken. Tekst <(>&<)> Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. In deze druk vindt u alle ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar. Een greep uit de wijzigingen: Invoering van de KEI-wetgeving per 1 maart 2017 voor vorderingszaken bij de HR Invoering van de KEI-wetgeving per 1 september 2017 voor vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden- Nederland en Gelderland Nieuwe jurisprudentie (incl. vier arresten van de Hoge Raad inzake invoering KEI) Commentaar op de Brussel I bis-Verordening KEI Door de gedeeltelijke invoering per 1 september 2017 voor vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland is, naast een geactualiseerd commentaar op de artikelen 111-124 Rv, een geheel op de KEI-regelgeving toegesneden commentaar opgenomen (art. 111-124 KEI-Rv). Daarnaast is het commentaar op de artikelen 30a-30q KEI-Rv geactualiseerd. Kortom, deze achtste druk biedt zeer veel extra#s ten opzichte van de vorige druk en zorgt dat u een bijzonder actueel overzicht heeft van de wetgeving per 1 januari 2018.

Detail product

Taal : Nederlands
Gewicht : 1063 gr | Hoogte : 187 mm | Breedte : 134 mm | Dikte : 62 mm
Bzoek de boek zoekengine