Een psychische stoornis heb je niet alleen

Terug
Praten met families en naastbetrokkenen
€ 57,80
Ingenaaid boek
Uitgegeven bij Boom

isbn : 9789461058188

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

Mensen zijn sociale wezens. Het gezin waarin we opgroei(d)en, onze familie, partner, kinderen, vrienden en collega's hebben invloed op onze identiteit en ons gedrag. Als iemand een psychische stoornis krijgt, heeft dat effect op zijn naaste omgeving en vice versa. Die directe omgeving is vaak bereid om zich als mantelzorger op te stellen en zorg te leveren. En die complementaire zorg wordt, mede als gevolg van politieke keuzes, steeds belangrijker.Dit boek heeft als focus de familie en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische stoornissen, en hoe professionals hen kunnen betrekken bij behandelingen.Vrijwel alle stoornissen, behandelmodellen, invalshoeken en settings komen aan bod. In dit boek zijn theorie, interventies en best practices verzameld die alle uitgaan van drie grondslagen: een oprecht geïnteresseerde houding ten opzichte van zowel patiënt als diens omgeving, het versterken van de relatie tussen mensen die zich met elkaar verbonden weten, en preventie van overbelasting van de naaste omgeving van de patiënt. Professionele interventies zullen hiermee effectiever worden en alle betrokkenen kunnen zo profiteren van elkaars mogelijkheden, kennis en inzet.Jan Baars is klinisch psycholoog/psychotherapeut, hoofd van de behandelprogramma's persoonlijkheidsstoornissen en stemmings- en angststoornissen van de Rembrandthof te Hilversum (GGZCentraal). Erwin van Meekeren is psychiater en hoofd behandelzaken bij Scelta, Expertisecentrum voor Persoonlijkheidsproblematiek.

Detail product

Taal : Nederlands
Gewicht : 991 gr | Hoogte : 220 mm | Breedte : 170 mm | Dikte : 35 mm
Bzoek de boek zoekengine