Recht en technologie

Terug
Vraagstukken van de digitale revolutie
€ 29,50
Ingenaaid boek

isbn : 9789462906709

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

Huidige veranderingen in het recht worden voor een groot deel veroorzaakt door de ‘digitale revolutie’. Op hoog tempo worden nieuwe technologieën geïntroduceerd die de samenleving sterk beïnvloeden – ten goede of ten kwade.In Recht en technologie wordt de invloed van technologische ontwikkelingen op verschillende rechtsgebieden in ons rechtsstelsel bezien, bemoedigd dan wel bekritiseerd. Zo brengt de opkomst van smart contracts uitdagingen met zich mee voor het civiele recht, terwijl het toenemende gebruik van robots vragen opwerpt met betrekking tot de (juridische) aansprakelijkheid. De overgang van de fysieke naar de digitale wereld heeft verstrekkende gevolgen voor belastingheffi ng, privacy en de rechtsvinding. Op overkoepelend niveau werpt zich de vraag op of, en zo ja hoe, deze nieuwe technologieën verdere regulering behoeven. Dit boek tracht al deze onderwerpen en meer te belichten.Deze bundel is verschenen naar aanleiding van het lustrumcongres van Mordenate College op 17 mei 2019, dat in het teken stond van de relatie tussen recht en technologie.

Detail product

Taal : Nederlands
Gewicht : 284 gr | Hoogte : 240 mm | Breedte : 165 mm | Dikte : 10 mm
Bzoek de boek zoekengine