Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

Terug
€ 40,95
Ingenaaid boek
Uitgegeven bij Coutinho

isbn : 9789046904237

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

Mensen verplaatsen zich en goederen worden vervoerd. Aan dit eenvoudige gegeven zitten heel wat aspecten vast. Hoe zit bijvoorbeeld het verkeers- en vervoerssysteem in elkaar? Wat zijn de effecten ervan op bereikbaarheid, veiligheid en milieu? En op basis waarvan wordt het verkeers- en vervoersbeleid gevoerd? Deze vragen staan centraal in de derde, herzien uitgave van Verkeer en vervoer in hoofdlijnen,/i>. De auteurs maken gebruik van inzichten uit de economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie. Zij gaan ervan uit dat een goed inzicht in verkeers- en vervoersgerelateerde maatschappelijke problemen alleen kan ontstaan als deze verschillende vakgebieden gecombineerd worden. Achtereenvolgens worden de werking en de effecten van verkeers- en vervoerssystemen, en het onderzoek en beleid op dit gebied behandeld. Zo ontstaat een helder beeld van de functie en betekenis van verkeer en vervoer in onze huidige maatschappij.Op de website bij dit boek worden diverse verdiepende hoofdstukken op het gebied van verkeer en vervoer aangeboden. Verder zijn er onder meer vragen en opdrachten per hoofdstuk opgenomen en interessante links op het gebied van verkeer en vervoer te vinden.Verschil met de vorige editieDe derde druk is inhoudelijk gelijk aan de tweede, herziene druk uit 2009. De cijfers en figuren zijn wel zo veel mogelijk geactualiseerd. Voor wieVerkeer en vervoer in hoofdlijnen,/i> is geschreven in het hoger onderwijs op het gebied van ruimtelijke wetenschappen, geografie, logistiek en techniek.Over de auteursProf. Dr. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid, infrastructuur en logistiek aan de Technische Universiteit Delft. Dr. Jan Anne Annema is universitair docenttransportbeleid, eveneens aan de Technische Universiteit Delft .

Detail product

Door (auteur) :Bert van Wee, Jan Anne Annema
Taal : Nederlands
Gewicht : 709 gr | Hoogte : 241 mm | Breedte : 171 mm | Dikte : 25 mm
Bzoek de boek zoekengine