De wraak fan de puzelman

Terug
In Frysk doarp yn 'e ban fan brân
€ 17,95
Ingenaaid boek
Uitgegeven bij Het Nieuwe Kanaal

isbn : 9789492457219

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

In Frysk doarp yn'e ban fan brânDe puzelman hie in fleurich bedriuw opboud, in goede bargemesterij. Dat siet lykwols in rike sakeman yn 'e wei, fanwegen de stank dêr't syn frou oer eamele. Mei falske arguminten wrotte er krekt salang dat it bedriuw fan syn buorman fallyt gong. Net ien fan de doarpsgenoaten dy't in hân útstiek om de eigener by te stean. Dat rôp, nee skreaude om wraak!Hedzer T. Hooijenga waard berne op 'e Harste ûnder Sumar. Yn 'e jierren santich begûn er mei it publisearjen fan fersen, koarte ferhalen en in fúljeton. Dit is syn tredde roman.

Detail product

Door (auteur) :Hedzer T. Hooijenga
Taal : MBHLANGFRY
Gewicht : 244 gr | Hoogte : 210 mm | Breedte : 140 mm | Dikte : 14 mm
Bzoek de boek zoekengine