Zelfhandhaving

Terug
Bestaan begrijpen 2a
€ 28,38
Ingenaaid boek
pagina's 348
Uitgegeven bij Brave New Books

isbn : 9789402191196

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

‘Het bestaan’ begrijpen is een onmogelijke opgave. Maar je kunt er wel een model van maken: je kunt er een mening over hebben. ‘De evolutie’ is zo’n model. In het boek ‘Bestaan begrijpen’ begon de schrijver met het formuleren van wat basis-ideeën. Hij vervolgde met twee boeken: ‘Zelfhandhaving en ‘Menswaardige maatschappij’. Samen vormen ze een drie-eenheid, maar ze zijn heel goed afzonderlijk te lezen.In dit boek (‘Zelfhandhaving’) wordt dieper ingegaan op het proces van verleden, heden en toekomst. De dialectiek van het nu en het niet-nu speelt een cruciale rol. Daarbij is elk systeem uit op zelfhandhaving. Ook een mens kan als een systeem opgevat worden. Menselijk gedrag kan goed begrepen en in model gebracht worden wanneer behoeftebevrediging als uitgangspunt genomen wordt. Het historisch-bewustzijn dat mensen onderscheidt van dieren maakt het verantwoordelijk zijn voor het eigen gedrag mogelijk.Dit boek beschrijft wat aan menselijk gedrag ten grondslag ligt. Het is een persoonlijk statement en niet gebaseerd op wat anderen geschreven hebben. Het is geschreven met als bijbedoeling een opstap te maken naar een menswaardige maatschappij.

Detail product

Door (auteur) :Herman Hümmels
Taal : Nederlands
Gewicht : 662 gr | Hoogte : 240 mm | Breedte : 170 mm | Dikte : 32 mm
Bzoek de boek zoekengine