Moderne Bildung

Terug
€ 4,99
eBook
Uitgegeven bij Ambo|Anthos

isbn : 9789026333330
Geschikt voor: 0

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

In Moderne Bildung laat Joep Dohmen zien wat het belang is van eigentijdse Bildung , waarin autonomie, burgerschap en persoonsvorming elegant en overtuigend met elkaar verbonden worden. Hiermee treedt hij in het voetspoor van filosofen als Peter Bieri en Gert Biesta, Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk.Het huidige onderwijssysteem beschouwt opvoeding en vorming niet als haar taak. Leerlingen worden getoetst op de competenties die ze in vakken als rekenen en taal, aardrijkskunde en geschiedenis hebben verworven. Brede vorming en filosofie passen niet in dit curriculum.Onderwijs en opvoeding missen zo het ideaal van Bildung, het moderne en romantische project waarin jonge mensen leren hoe ze hun eigen leven vorm kunnen geven. Maar het tij lijkt te keren.Joep Dohmen is verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en aan de Bildung Academie van de Universiteit van Amsterdam. Recent werd hij benoemd tot lector Bildung aan het Centrum voor Humanistische Vorming.

Detail product

Door (auteur) :Joep Dohmen
Taal : Nederlands
Bzoek de boek zoekengine