Nextens Loon Almanak 2019

Terug
€ 144,97
Ingenaaid boek
pagina's 608
Uitgegeven bij Reed business

isbn : 9789035249875

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

De Loon Almanak is hét naslagwerk voor loonadviseurs, werkgevers en medewerkers op de loon- en personeelsadministratie. De Loon Almanak geeft een compleet, actueel en helder overzicht van alle regels voor de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Met de Loon Almanak kunt u een goede loonadministratie voeren en een correcte aangifte loonheffingen doen. De Loon Almanak helpt ook om met werknemers fiscaal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden af te spreken.De Loon Almanak 2019 informeert u over de meest actuele wijzigingen voor werkgevers, zoals subsidieregelingen, waaronder de Wet tegemoetkomingen loondomein, de subsidieregeling praktijkleren en de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. Verder komen aan bod: premieheffing werknemersverzekeringen, sectoraansluiting, bijdrageheffing voor de Zvw, reiskostenregelingen en auto van de zaak, loonheffingen internationaal, werkkostenregeling, wijzigingen in het wettelijk minimumloon, Wet aanpak schijnconstructies en inhuur van derden (zzp'ers en deregulering beoordeling arbeidsrelaties).

Detail product

Door (auteur) :Leon Lubbers
Taal : Nederlands
Gewicht : 981 gr | Hoogte : 280 mm | Breedte : 185 mm | Dikte : 26 mm
Bzoek de boek zoekengine