Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Terug
De rol van de ondernemingsraad
€ 24,95
Ingenaaid boek
Uitgegeven bij Vakmedianet

isbn : 9789462156364

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

De normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet
treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat de
rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. Van bestuursrecht naar civiel recht. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status terwijl groepen werknemers ambtenaar worden. Van de ene op de andere dag zal het arbeidsrecht zich uitstrekken over ambtenaren. Bij de besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de normaliseringsslag.

De normalisering heeft ook gevolgen voor de ondernemingsraad. Niet alleen
moeten ondernemingsraden zich omscholen en een weg zien te vinden binnen
het arbeidsrecht. Ook hebben zij een rol bij de voorbereiding en implementatie van de normaliseringswet. Bovendien verschuiven de verhoudingen tussen werkgever, vakorganisaties en ondernemingsraden. Dit verandert de positie van ondernemingsraden.

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste
veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit
boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de
implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de
vakbonden. Ook behandelt dit boek een aantal specifieke situaties, zoals die van de gemeenschappelijke regelingen en kroonbenoemingen.

Bovenal bevat dit boek, specifiek voor ondernemingsraden, een hoofdstuk
over hun rol bij de normaliseringsslag, met aandachtspunten. Dit hoofdstuk is geschreven door Tineke Visser en Rob van Etten.

Detail product

Door (auteur) :Steven Jellinghaus, Karen Maessen
Taal : Nederlands
Gewicht : 150 gr | Hoogte : 210 mm | Breedte : 148 mm | Dikte : 7 mm
Bzoek de boek zoekengine