Het getal

Terug
De menselijke maat in de historie
€ 29,95
Gebonden boek
pagina's 132

isbn : 9789462956575

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

Ordening is een eerste vereiste in het menselijk denken om inzicht te krijgen in de chaos waaruit alle bestaan lijkt opgebouwd. Dankzij ordening worden in de perceptie van de werkelijkheid vaste patronen herkend die met zekere begrippen overeenkomen. Vaste patronen die terug te voeren zijn op de basale geometrische eenheden van punt, lijn en driehoek. Ook de menselijke vorm wordt gedicteerd door de specifieke samenhang van deze eenheden zodanig dat de menselijke gestalte erin herkend wordt. Om van die patronen een duidelijk beeld te krijgen worden ze veelal vertaald in maat en getal. Nu kan men de werkelijkheid weliswaar in mathematische zin beschrijven maar dat betekent nog niet dat de inhoudelijke betekenis ervan even eensluidend is als het getal zelf. Zowel de herkenning als de beschrijving van de werkelijkheid blijven een menselijke vertaling die niet alleen kan leiden tot onderlinge verschillen in opvatting maar ook na verloop van tijd in betekenis kan veranderen. Maat en getal hebben daarmee een betrekkelijke waarde. In deze verhandeling wordt getracht de relativiteit van de menselijke maatgeving aan te tonen door haar te plaatsen in een historische context.

Dr. W.J.M.Gerver is als kinderarts-endocrinoloog verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zijn wetenschappelijk onderzoek is met name gericht op de groei van kinderen met specifieke aandacht voor hun proportionele ontwikkeling. Voor de Nederlandse populatie, variƫrend in leeftijd van 25 weken zwangerschap tot aan 18 jaar, legde hij talloze lichaamsverhoudingen vast in de atlas Paediatric Morphometrics. Ook voor buitenlandse populaties, zoals de Indonesische bevolking, werden groeigegevens verzameld. Zijn studie in de cultuurwetenschappen heeft geleid tot een beschouwing van de menselijke maat zoals deze in de loop van de geschiedenis ervaren werd.

Detail product

Door (auteur) :W.J.M. Gerver
Taal : Nederlands
Gewicht : 438 gr | Hoogte : 247 mm | Breedte : 177 mm | Dikte : 13 mm
Bzoek de boek zoekengine