Verfijn deze resultaten
Verschijningsdatum :

2015

Alle titels Zoeken in deze resultaten
Resultaten 0 - 10 van ongeveer 18 voor + Datum criteria + Prijs criteria + Taal + Regionalia algemeen
roman
Door Ferdinand de Jong...
| Ingenaaid boek
€ 15,00
'Ik hie noch nea sa fier fuort west. Op reis nei Kanada foar trije moannen staazje op in buorkerij yn Nova Scotia. Oaren út myn klasse bleaunen yn Nederlân, of kamen de provinsjegrins net iens oer. ... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door ...
| Gebonden boek
€ 25,00
It boek Wittenskip en Beweging befettet in alvetal skôgings fan foaroansteande wittenskippers oer it wurk fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Feitsma wie net allinne in lang skoft profe... Meer
Boek Niet Op Voorraad
aaisykjen as folkssport, fêstlein yn wurden en bylden
Door Pieter Breuker...
| Gebonden boek
€ 25,00
Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en dêrmei ek it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert),... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door Abel Darwinkel & Eline Brontsema &...
| Ingenaaid boek
€ 9,95
Wie kent het niet: de ergernis die ontstaat wanneer een plaatsnaam verkeerd wordt uitgesproken. Tegelijkertijd is het ook wel begrijpelijk dat een journaallezer Wèsterbork in plaats van Westerbòrk z... Meer
Boek Niet Op Voorraad
pronkjewailtjes oet t Grunnegers
Door Reint Renkema...
| Ingenaaid boek
€ 8,25
Boek Niet Op Voorraad
kollums
Door Eelke Lok...
| Ingenaaid boek
€ 12,50
Niet beschikbaar
Eelke Lok (1950) wurdt gauris frege oft hy in breed bêd hat, want hy sil nachts ek wol dwers lizze. Syn deistige kollums foar Omrop Fryslân roppe tsjinstelde reaksjes op mar de wurdearring is grut. ... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door ...
| Gebonden boek
€ 19,50
Niet beschikbaar
Boek Niet Op Voorraad
van woar komt da dollemolle?
Door Jo Berten & Hedwig Dacquin...
| Boek
€ 10,00
Niet beschikbaar
Boek Niet Op Voorraad
Drèentse verhaolen
Door Bas Luinge...
| Ingenaaid boek
€ 12,50
Niet beschikbaar
Boek Niet Op Voorraad
Twentse dichtbundel
Door Gerard Droste & Christel Krukkert ...
| Ingenaaid boek
€ 9,95
Niet beschikbaar
Boek Niet Op Voorraad
Bzoek de boek zoekengine