Verfijn deze resultaten
Alle titels Zoeken in deze resultaten
Resultaten 30 - 40 van ongeveer 397 voor Taal + Regionalia algemeen
in mijn eigen taal
Door Harbert Schutte...
| Ingenaaid boek
€ 20,10
Boek Niet Op Voorraad
Door Ale S. van Zandbergen...
| Ingenaaid boek
€ 22,50
Aam is in famke fan santjin dat net efter de keppel oan hobbelet; se lêst Couperus - yn 2012 - en tinkt nei oer wat se lêzen hat, dreamt har in bettere wrâld. Se wennet mei har heit op 'e Pôle, te... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door Ale S. van Zandbergen...
| Ingenaaid boek
€ 22,50
Yn de Fryske greidhoeke longeret Eeuwkje, in jonge dûmnysfrou, nei in bern. Wêrom is har man, dûmny Laurman, net by steat om har djipste winsk te ferfoljen? Hy hat de hannen mear as fol oan strider... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door Bertus Mulder...
| Gebonden boek
€ 15,00
Piter Jelles Troelstra wie liberaal fan hûs út. Yn dit boek wurdt oanjûn hoe't er him losmakke fan it liberalisme fan syn tiid. Hoe't syn fyzje op it Frysk feroare doe't er him op de arbeiderssaak ... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door Janneke Spoelstra...
| Ingenaaid boek
€ 9,99
'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te pass... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door Hanneke de Jong...
| Gebonden boek
€ 15,00
Oan it begjin fan it lêste jier op de basisskoalle komt der in nij famke yn de klasse: Annemoon. Alle bern út de klasse wolle graach freonen mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har mar frjemd. ... Meer
Boek Niet Op Voorraad
verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail vieve)
Door Bert Uil...
| Ingenaaid boek
€ 17,50
Boek Niet Op Voorraad
gedichten en wurden fan treast
Door Natalia Maroz...
| Gebonden boek
€ 8,95
Foar altyd yn ús hertGedichten en wurden fan treastSoms is der safolle wat wy fiele,mar sa'n bytsjewat wy sizze kinne. Meer
Boek Niet Op Voorraad
spannende volksnamen in Drenthe voor wilde planten
Door Jent Hadderingh...
| Ingenaaid boek
€ 15,00
Waarom heten Sneeuwklokjes in Drenthe nakende wiefies? Er is een grote kans dat de nietsvermoedende lezer zonder kennis van de Drentse streektaal, bij de titel van dit boek eerder denkt aan de aankond... Meer
Boek Niet Op Voorraad
Door ...
| Ingenaaid boek
€ 16,50
Boek Niet Op Voorraad
Bzoek de boek zoekengine